LES

BokhyllerLeseferdigheten er avgjørende for mestring i alle fag. Derfor har arbeid med lesing stor plass i den daglige undervisningen i alle klasser, på alle klassetrinn.

Vi ser likevel at det kan være gunstig med intensiv trening på lesestrategi, lesemetodikk, leseforståelse og læringsstrategier i perioder. I disse ekstra øveperiodene kan det settes inn ekstra ressurser i form av en ekstra lærer i klassen, gjennomføres lesekurs for grupper av elever eller organisere undervisningen litt annerledes.

 

Hva gjør gode lesere?

 • Gode lesere får oversikt over det de skal lese før de starter opp å lese
 • Gode lesere bruker førkunnskap om et emne før de starter opp å lese
 • Gode lesere vil forstå det de leser
 • Gode lesere tenker og sjekker egen forståelse underveis i lesingen
 • Gode lesere kan velge egnet lesemetode utfra målet med lesingen og teksttypen
 • Gode lesere kan snakke og fortelle om det de har lest
 • Gode lesere kan organisere opplysninger på ulike måter for å lære

Arbeid med tekst og oppgaver

 • FÅ OVERSIKT - «Ta bilder» – TENK; Hva så jeg?

 • SKUMLESTENK; Hva handler teksten om?

 • VELG LESEMETODE – Nærlese / søkelese / nærlese og søkelese

 • LES OPPGAVENE NØYETENK; Hva spør de om?

 • LØS OPPGAVENESTREK UNDER SVARENETENK; Har jeg svart på oppgavene?

Lesetips for foreldre med barn i 1.-4. trinn

 • Les for barna
 • Les med barna
 • Hør på lydbøker
 • Bruk pekefingeren
 • Skill mellom bokstav og lyd
 • Pass på at barna leser bøker på riktig nivå – NB! Ikke for vanskelig
 • Vis interesse og ros masse

Lesetips for foreldre med barn i 5.-7. klasse

 • Vis interesse, lesekompetansen er hele tiden i utvikling
 • Hjelp barnet med å utvide ordforrådet, dess flere ord barnet kan dess lettere blir det for barnet å lese og forstå
 • Hjelp barnet til å bruke det de har øvd på:
  • Få oversikt - Tenk
  • Skumles - Tenk
  • Velge lesemetode
  • Tenk gjennom hva du leste
 • Barnet må hele tiden ha tilgang på bøker NB! Ikke for vanskelige
 • Sjekk forståelsen; still spørsmål om det de har lest
 • Prioriter lesing – det finnes ingen andre veier til å bli en god leser enn å LESE, LESE og LESE