LES

BokhyllerLeseferdigheten er avgjørende for mestring i alle fag. Derfor har arbeid med lesing stor plass i den daglige undervisningen i alle klasser på alle klassetrinn.

Vi ser likevel at det er gunstig med intensiv trening på lesestrategi, lesemetodikk, leseforståelse og læringsstrategier i perioder. I disse ekstra «øveperiodene» settes det inn ekstra ressurser i form av en ekstra lærer i klassen.

Erfaring viser at overgangen fra småtrinn til mellomtrinn er vanskelig for mange av elevene. I 5.-7. kl. forventes det større grad av selvstendighet enn i de første skoleårene bl.a når det gjelder arbeid med ulike typer tekster. Særlig fagtekst oppleves vanskelig av mange. For å gjøre overgangen lettere har skolen valgt å ha bruke ekstra ressurser på dette i andre semester på 4.trinn og de første ukene på 5.trinn.

Vi ønsker også å sikre at elevene som går ut av 7. klasse vet hva som venter dem på ungdomsskolen. Derfor gjennomføres det arbeide med tekster på 8. klassenivå i noen uker på 7. trinn.