Kultur

Albatrosh og Andreas

Flere ganger i året kommer kulturlivet på besøk til elevene gjennom den Kulturelle skolesekken.

Elevene deltar også selv kulturelt, for eksempel ved å sette opp teaterstykker, musikaler eller konserter.