Dagens tall for de minste

Matematikk

Elevene får først tenke en og en. Deretter snakker de med læringspartner.  Til slutt tar vi det i plenum. Vi har fokus på at de skal forklare hvordan de tenker.

Elevene får i oppgave å lage regnestykker hvor svaret blir dagens tall. Dette gir, som dere ser av regnestykkene på bildet, utfordringer på alle nivåer. Det er ikke vi lærerne som har innført kvadratrot og negative tall, det er elevene selv. De har kanskje hørt det fra store søsken eller eldre elever ved skolen. Vi ser også at elevene lærer av hverandre og at flere og flere "leker seg" med lange regnestykker og høye tall.

Bildene i bildegalleriet er fra da de jobbet med tallet 25. Da fikk elevene plutselig øynene opp for divisjon.