Barnevernspedagog i skolen

Kontaktinformasjon:

Anette Sørensen
Tlf.: 46857378
E-post:  bvped@bns.oslo.kommune.no

Barnevernspedagogen er på skolen hver tirsdag, mellom 8.00–15.30. Du finner henne på kontoret ved siden av helsesøster, i 3. etasje i bygg A. 

Barnevernspedagogen vil være en samtalepartner for elever som har det vanskelig som kan få det vanskelig eller som kan gjøre det vanskelig. 

Dette kan være alt fra engstelse, utagerende adferd, «magevondt», elever som lever med foreldre som krangler mye, manglende konsentrasjon, svekket selvbilde og svak identitet, eller sosiale utfordringer, sorg etter å ha mistet noen man er glad i eller liknende. 

Barnevernspedagogens viktigste oppgaver er hovedsakelig samtaler med barn, veilede/støtte lærere, samt samtaler med foreldrene. Barnevernspedagogen kan ha opptil 15 veiledningstimer med foreldre.

Barnevernspedagogen vil også delta i skolens ressursteam og ha samarbeid med skolens helsesøster, samt andre samarbeidspartnere om nødvendig. Barnevernspedagogen vil også ha undervisning for alle 5. trinnselever, som omhandler vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.