Oslostandard for skole-hjem samarbeid

skole-hjem samarbeid

Oslostandard for skole-hjem samarbeid er felles retningslinjer for alle osloskoler om samarbeid mellom skole og hjem. Målet med standarden er å skape gjensidig tillit ved tydelig å avklare hva foresatte kan forvente av skolen og hva skolen forventer av de foresatte.