God sommer!

Sommerporten

Siste skole dag ble som vanlig markert med fellessamling i gymsalen etterfulgt av at elevene løper gjennom sommerporten (se bildet).

Vi vil benytte anledningen til å ønske alle en riktig god sommer!

Første skoledag for skoleåret 2018/19 er mandag 20. august. 2.-7. trinn starter som vanlig kl. 8.30. De nye 1. klassingene starter dagen kl. 9.30.

Oppdatert ansattliste med oversikt over kontaktlærerne for neste skoleår.