Informasjonsmøte for høstens 8. klassinger

Nordseter Skole

Torsdag 14.06 holdes informasjonsmøte for foreldre til høstens 8.klassinger på Nordseter skole. Se egen invitasjon fra Nordseter skole.