Innskrivning av elever for skoleåret 2018/19

Glade skoleelever illustrasjon

Barn født i 2012 ønskes velkommen til innskriving ved Nordstrand skole sammen med sine foresatte.

Innskrivingen er i bygning B, med hovedinngang på østveggen som vender mot Agnes Thorsens plass.

  • Mandag ettermiddag foregår innskrivingen i klasserommet til 1.trinn. Gå inn i foajeen og inn gangen til høyre. Det vil være skiltet.

  • Tirsdag er det innskriving på forværelset til skolens administrasjon. Gå opp en trapp fra foajeen og til venstre i gangen.

 

Våre innskrivingstidspunkter er:

Mandag 04.12.17 i tidsrommet 16.30-17.30 og tirsdag 05.12.17 mellom kl. 12.00 -14.00

Les innskrivingsbrevet.