Nasjonale prøver

Forskjellige skoleelementer

I uke 42 og 43 skal 5. klassene på Nordstrand skole ta nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk.

Formålet med prøvene er å gi skolen kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk.

Alle prøvene tas digitalt.

Les mer om nasjonale prøver på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.