Prosjekt ballbaneparken tildelt 1,38 millioner

bilde 8

Oppgradering av uteområdene på Nordstrand skole har vært et ønske i mange år. Med lekestativ og husker på plass, gjenstår bare området ved dagens ballbane. Nå står oppgradering av denne for tur, etter tildelingen av 1,38 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. Under en høytidelig seremoni fredag 8. desember, fikk elevrådsleder og -nestleder, sammen med FAU-leder og elevrådskontakten, overrakt det synlige beviset om at prosjektet nå har den nødvendige finansieringen på plass. Elever, foreldre og ansatte er svært tilfreds med tildelingen og ser frem til at ballbaneparken skal bli realisert. Skolen ønsker å rette en stor takk til foreldrene som har stått på i denne saken. Det er deres fortjeneste at prosjektet nå kan bli realisert og skolen gleder seg til ballbaneparken står ferdig. Det er laget noen punkter som sier mer om bakgrunnen og prosessen.