Hovedseksjon

Åpningstider

Aktivitetsskolen holder åpent alle virkedager unntatt lørdag, søndag og" røde" dager. Aktivitetsskolen holder stengt hele juli måned. 

Elever med deltidsplass kan  benytte seg av tilbudet inntil 12 timer per uke.

I ferier holder AKS heldagsåpent kl. 07.30 – 16.45, oppmøte senest klokken 09.00. Elever med deltidsplass kan benytte seg av ferietilbudet 2 dager per hele ferieuke. I skolens ferier og på fridager, kreves påmelding for hvilke dager barnet skal delta. Informasjon og aktivitetsplan kommer i god tid før hver ferie.