Åpningstider

Elever med halvdagsplass kan benytte seg av tilbudet inntil to timer etter skoleslutt, samt to morgenåpninger i uken.

I ferier holder AKS heldagsåpent kl. 07.30 – 16.45, oppmøte senest klokken 09.30. Elever med halvdagsplass kan benytte seg av ferietilbudet tre hele dager per ferieuke.

Aktivitetsskolen holder åpent alle virkedager unntatt lørdag, søndag og" røde" dager. Aktivitetsskolen holder stengt hele juli måned. I skolens ferier og fridager, kreves påmelding for hvilke dager barnet skal delta. Informasjon og aktivitetsplan kommer i god tid før hver ferie.