Skolestartere høsten 2018

Alle barn som går på Nordstrand skole kan få plass på Aktivitetsskolen hvis de ønsker det.

Foresatte kan søke om plass for sitt barn på AKS på Oslo kommunes nettsider

På Aktivitetsskolens hjemmeside finner dere  all nødvendig informasjon om Aktivitetsskolen.   

Skolestartere kan starte på Aktivitetsskolen fra og med 1. august.

Elever kan begynne på Aktivitetsskolen fra og med 1. august. Det anbefales at elever begynner på Aktivitetsskolen før skolestart. Det er imidlertid viktig at dere søker i god tid, slik at vi har nok personell til å ta imot alle barna.

Aktivitetsskolen Nordstrand tilbyr to "Start dager" 07. og 14. august i musikksalen klokken 10.00 for elever og foresatte som ønsker det. Det vil bli holdt et kort informasjonsmøte, samt en omvisning på skolen.

 Dagene før skolestart, tilbringer 1. klasse på skolen for å bli kjent. Vi har fokus på trygghet og trivsel, vennskap og gruppesosialisering. Elever skal bli kjent på Aktivitetsskolen, og vi øver inn nye rutiner. Dette gjøres gjennom organiserte aktiviteter, og lek i smågrupper. Programmet for ferieukene, legges ut på hjemmesiden i løpet av juni

Husk å ta med en matpakke, samt tøy skift.