Skolestartere høsten 2021

Vi på Aktivitetsskolen Nordstrand gleder oss til å bli kjent med dere!

Alle barn som går på Nordstrand skole kan få plass på Aktivitetsskolen hvis de ønsker det. 

AKS åpner 1.august og holder åpent daglig frem til skolestart med unntak av to felles plandager med skolen. Mer informasjon om når plandagene blir, kommer senere.

 

Foresatte kan søke om plass for sitt barn på AKS på Oslo kommunes nettsider https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/

På Aktivitetsskolens hjemmeside finner dere  all nødvendig informasjon om Aktivitetsskolen.

 

Gratis deltidsplass for alle  i 1.klasse:

Hvis eleven går på en skole med gratis deltidsplass, trenger du ikke betale for plassen.

Dette er gratis

  • Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid
  • Inntil 12 timer per uke
  • 2 dager per uke i skolens ferier (utenom juli da AKS er stengt)
  • På planleggingsdager/inneklemte feriedager i skoleåret kan eleven være på AKS ½ dag.

 

Elever med heltidsplass kan være på Aktivitetsskolen alle dager i skolens ferier. Med gratis deltidsplass får du redusert pris på heltidsplass. 

  • Eleven kan benytte seg av tilbudet både før og etter skoletid
  • Daglig i alle skolens ferien
  • Heltidsplass med gratis deltidsplass: 1029 kroner
  • Du trenger ikke betale for plassen i juli, for da er AKS stengt

 

 

 

INFORMASJON OM GRATIS DELTIDSPLASS I AKTIVITETSSKOLEN FOR 1. TRINN SKOLEÅRET 2019/2020