Hovedseksjon

Skolestart høsten 2022

Onsdag 8. juni, kl. 09.00 til 11.00, inviterer vi alle høstens skolestartere til besøk på Nordstrand skole.

 

Skolestartere kan starte på Aktivitetsskolen fra og med 1. august.

Det anbefales at elever begynner på Aktivitetsskolen før skolestart for å bli kjent. Det er imidlertid viktig at dere søker i god tid, slik at vi har nok personell til å ta imot alle barna. 

Aktivitetsskolen Nordstrand tilbyr to "startdager", 8. og 15. august, kl. 10.00, i musikksalen, for elever og foresatte som ønsker det. Der vil det bli holdt et kort informasjonsmøte, samt en omvisning på skolen. Til informasjon vil skolen være leid ut til Norway cup første uken i august, så derfor anbefaler vi oppstart først fra 8. august.

De som ønsker at deres barn skal gå på AKTIVITETSSKOLEN til høsten, finner søknadsskjema via skolens hjemmeside eller direkte fra Oslo kommune: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/

NB! husk å takke ja til plassen når dere får tilbudet tilsendt.

 

 

Dokumenter

Ferieprogram for skolestartere i august 2022