Hovedseksjon

Skolestartere høsten 2024

AKS er annerledes enn barnehage, det er flere barn pr voksen og det kan oppleves som en stor overgang for både elev og foresatt. Fordi det er mye nytt som møter barna de første dagene på skolen anbefaler vi at barna starter på AKS før skolestart. Da får barna mulighet til å bli kjent med AKS, skolen og klassekameratene. Det er viktig at barna møter tydelige og tilgjengelige assistenter som skaper trygge og forutsigbare rammer i hverdagen.

Første oppstart på Aktivitetsskolen er 1. august. Vi holder da åpent 07.30-16.45 fram til skolestart som er 19. august.

Dere vil få tilsendt et eget program for ukene før skolestart. 

Ved oppstart i august og fram til skolestart skal barna ha med to matpakker, skiftetøy, innesko og yttertøy etter værforhold.

1. trinn skal i den første tiden før skolestart ha fokus på å bli kjent med Aktivitetsskolens lokaler, skolens uteområde, personalet og medelever. Vi vil ha ulike aktiviteter både inne og ute som støtter oppunder dette, slik at alle barna skal føle seg trygge og ivaretatt.

Husk på at….
• Foresatte må alltid krysse barna inn når de leverer på AKS på morgningen og  si ifra når de henter.
• Barn med halvdagsplass kan kun benytte seg av to hele dager per ferieuke
• Barna må ha merket skiftetøy, innesko og regntøy på AKS/skole til enhver tid.
• Barna må ha med seg to matpakker og drikke de to første ukene på AKS før første skoledag.

De som ønsker at deres barn skal gå på AKTIVITETSSKOLEN til høsten, finner søknadsskjema via skolens hjemmeside eller direkte fra Oslo kommune: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/

NB! Jeg minner om at tilbudet om plass blir sendt ut så fort skolevedtaktet er klart. Husk å takke ja til plassen når dere får tilbudet tilsendt.