Skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon:

Helsesøster Gunhild Wise
Telefon 23 38 40 24
E-post: gunhild.wise@bns.oslo.kommune.no

Ved behov henvises barna videre til fastlege, bydelens øvrige tjenester og spesialisttjenester. Fastlegen har ansvar for oppfølging av skade og sykdom.

Skolehelsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige samarbeid. Vi deltar i møter med sosiallærer, rådgiver og Pedagogisk–psykologisk tjeneste (PPT) ved skolen.

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Les mer om skolehelsetjenestens tilbud i Oslo. 

Program

  • Skolestartundersøkelse Helseundersøkelse i 1.klasse med hørsel- og synskontroll, høyde og vekt, samtale med helsesøster.
  • 2. klasse DTP-IPV vaksine(difteri,stivkrampe, kikhoste og polio)
  • 3. klasse Samtale i grupper om klassemiljø, kost, aktivitet og vennskap.
  • I tillegg foretas det høydemåling og vektmåling enkeltvis.
  • 5. klasse Samtalegrupper om pubertet, kosthold og helse.
  • 6. klasse MMR vaksine (meslinger, kusma og røde-hunder).
  • 7. klasse HPV vaksine (livmorhalskreft) til jenter.
  • 1. - 7. klasse Målrettede innkallinger på grunnlag av tidligere undersøkelser og etter initiativ fra foreldre, lærere og eleven selv.

Undervisning i klasse og samtalegrupper i samarbeid med skolens lærere. Aktuelle tema kan være pubertet, røyking, klassemiljø, mobbing, kosthold, livsstil.

Jeg ser fram til et hyggelig samarbeid!

Skolehelsetjenesten

Helsesøster Gunhild Wise holder til i 3. etasje i A-bygget. Hun er tilstede på skolen hver dag.

I tillegg til faste oppgaver vist i programmet under, er samtaler med elever og deres foresatte en prioritert oppgave. Barns psykiske helse står i fokus.

Elever og deres foresatte kan ringe, sende mail eller komme innom kontoret hvis det er noe dere ønsker å snakke om.

Velkommen!

Drawing of a city