Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Gunhild Hauge Wise

Gunhild Hauge Wise

E-post: gunhild.wise@bns.oslo.kommune.no

Mobil: 468 80 721

Telefon: 23 38 40 24

Postadresse til skolehelsetjenesten:

Oslo kommune, Bydel Nordstrand
Skolehelsetjenesten, Nordstrand skole

Postboks 53 Lambertseter
1101 Oslo

 

Informasjon om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en viktig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelen. Formålet er å fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse. Skolemiljø, hjemmeforhold, fritidstilbud, nærmiljø og levevaner innvirker på elevers trivsel og helse. Skolehelsetjenestens rolle er å bistå foreldre og andre samarbeidspartnere til barnets beste.

Skolehelsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige samarbeid. Vi deltar i møter med sosiallærer, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved skolen. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Ved behov henvises elevene videre til fastlege, Bydelens øvrige tjenester og spesialisthelsetjenester.

Annen informasjon

Skolehelsetjenesten i bydel Nordstrand har en egen nettside som gir en oversikt over de ulike skolene, hvordan skolehelsetjenesten jobber, hvilke tilbud som finnes i bydelen og hvordan skolehelsetjenesten kan bistå barn og foreldre.

Link til nettsiden:  https://bydelnordstrand.no/skolehelsetjenesten/

 

Skolehelsetjenestens faste program

Program:

1.trinn: Skolestartundersøkelse med samtale om helse og trivsel, måling av høyde og vekt, samt syns- og hørselstest ved behov.
Elevene blir innkalt sammen med en foresatt i løpet av skoleåret. Dersom det er ønskelig med rask time, vennligst kontakt helsesykepleier.

2.trinn: DTP – IPV vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).

3.trinn: Vekt og høydemåling. Helseveiledning i gruppe.

5. eller 6.trinn: Samtale i grupper om pubertet.

6.trinn: MMR-vaksine (meslinger, kusma og røde hunder).

7.trinn: HPV-vaksine (Humant Papillomavirus).

1. – 7.trinn: Målrettede innkallinger på grunnlag av tidligere undersøkelser og etter

initiativ fra foreldre, lærere og eleven selv.

Undervisning i klasse og samtalegrupper i samarbeid med skolens

lærere. Aktuelle tema kan være pubertet, røyking, klassemiljø,

mobbing, kosthold, livsstil.

 

Foresatte til elever under 16 år, kan bruke helsenorge.no for å kontakte skolehelsetjenesten. Slik gjør du:

- Logg deg inn på helsenorge.no

- Velg barnet det gjelder og klikk på helsekontakter

- Under helsekontakter finner du skolehelsetjenesten

- Skriv en melding for å komme i kontakt med skolehelsetjenesten