Hovedseksjon

Deltidsplass

Elever med deltidsplass kan benytte seg av tilbudet 12 timer per uke. Timene kan benyttes fritt etter hver enkelt elevs behov. Dette avtales gjennom en skriftlig påmelding og er bindende. Det kan søkes om endring av plass to ganger i året med virkning fra 1. januar og 1. august.

Ved endringer som skal gjelde fra 1.januar er søknadsfristen 30. november. Ved endringer fra 1. august er søknadsfristen 31. mai. Alle søknader som mottas etter søknadsfristen, blir satt på vent frem til neste søknadsfrist. Ved søknad om endring av plass vil foresatte motta et skjema hvor de fyller ut hvilke ukedager og timer eleven skal benytte seg av tilbudet. Grunnet organisering av bemanning er dette skjema bindende. I liket med endring av plass gjelder fristene også endring av ukedager og timer tilbudet skal benyttes.

Foresatte med elever som benytter seg av en deltidsplass, kan søke om utvidet tid i ferier. Informasjon om søknadsfristen for utvidet tid i ferier finner dere på påmeldingsskjema som blir sendt ut i forkant av hver ferie.

 

INFORMASJON OM GRATIS DELTIDSPLASS I AKTIVITETSSKOLEN FOR 1. TRINN SKOLEÅRET 2019/2020