Hovedseksjon

Gratis kjernetid 1.-4. klasse fra høsten 2023

Med gratis kjernetid på AKS Nordstrand, kan barnet være på aktivitetsskolen 12 timer per uke, jevnt fordelt på ettermiddagen. Det vil si at elevene med gratis kjernetid kan være på AKS 2,5 timer etter skoletid fire dager i uken, og 2 timer etter skoletid én dag i uken. Hvilken dag elevene kan benytte seg av tilbudet om 2 timer, avhenger av timeplanen og hvilken dag elevene slutter senest.

I skolens ferier kan barnet være på AKS kun 2 dager per ferieuke og ½ dag ved skolens planleggingsdager og inneklemte fridager.

NB! Det er ikke mulig å søke om kjøp av utvidet tid, om eleven bare har gratis kjernetid. Trenger dere flere timer/dager, må dere derfor søke om heltidsplass.

Vi gjør oppmerksom på at fulltidsplass for elever som er omfattet av gratis kjernetid, uansett er rimeligere enn dagens deltidsplassordning uten gratis kjernetid.

Det kan søkes om endring av plass to ganger i året med virkning fra 1. januar og 1. august. Ved endringer som skal gjelde fra 1.januar er søknadsfristen 30. november. Ved endringer fra 1. august er søknadsfristen 31. mai. Alle søknader som mottas etter søknadsfristen, blir satt på vent frem til neste søknadsfrist. 

Inntekter

tom kr 266 895

tom kr 474 480

fra kr 474 481

Heltidsplass

730

1 342

3421

Heltidsplass-Gratis kjernetid

261

   479

1 108

Deltidsplass

469

   863

2313