Hovedseksjon

Gratis kjernetid 1.-3.klasse og deltidsplass for 4.klasse

Det kan søkes om endring av plass to ganger i året med virkning fra 1. januar og 1. august. Ved endringer som skal gjelde fra 1.januar er søknadsfristen 30. november. Ved endringer fra 1. august er søknadsfristen 31. mai. Alle søknader som mottas etter søknadsfristen, blir satt på vent frem til neste søknadsfrist. Ved søknad om endring av plass vil foresatte motta et skjema hvor de fyller ut hvilke ukedager og timer eleven skal benytte seg av tilbudet. Grunnet organisering av bemanning er dette skjema bindende. I liket med endring av plass gjelder fristene også endring av ukedager og timer tilbudet skal benyttes.

Inntekter

tom kr 250 830

tom kr 445 920

fra kr 445 921

Heltidsplass

704

1 294

3 299

Heltidsplass-Gratis kjernetid

252

   462

1 069

Deltidsplass

452

   832

2 230

 

Gratis kjernetid 1.-3.klasse

Med gratis kjernetid på AKS Nordstrand, kan barnet være på aktivitetsskolen 12 timer per uke, jevnt fordelt på ettermiddagen. Det vil si at elevene med gratis kjernetid kan være på AKS 2,5 timer etter skoletid fire dager i uken, og 2 timer etter skoletid én dag i uken. Hvilken dag elevene kan benytte seg av tilbudet om 2 timer, avhenger av timeplanen og hvilken dag elevene slutter senest.

I skolens ferier kan barnet være på AKS kun 2 dager per ferieuke og ½ dag ved skolens planleggingsdager og inneklemte fridager.

NB! Det er ikke mulig å søke om kjøp av utvidet tid, om eleven bare har gratis kjernetid. Trenger dere flere timer/dager, må dere derfor søke om heltidsplass.

Vi gjør oppmerksom på at fulltidsplass for elever som er omfattet av gratis kjernetid, uansett er rimeligere enn dagens deltidsplassordning uten gratis kjernetid.

Deltidsplass 4.klasse

På 4.trinn kan elever med deltidsplass benytte seg av tilbudet 12 timer per uke. Timene kan benyttes fritt etter hver enkelt elevs behov. Dette avtales gjennom en skriftlig påmelding og er bindende. I skolens ferier kan elever med en deltidsplass benytte seg av tilbudet 2 hele dager per ferieuke.

Foresatte med elever som benytter seg av en deltidsplass, kan søke om utvidet tid i ferier. Informasjon om søknadsfristen for utvidet tid i ferier finner dere på påmeldingsskjema som blir sendt ut i forkant av hver ferie.