Hovedseksjon

Kontakt oss

Aktivitetsskoleleder:

Katinka Germeten Hoppmanns
katinka.hoppmanns@osloskolen.no
tlf:  23 38 39 52                                            

Baselederkontor:                                

tlf: 23 38 39 53
Fellesmail: AKS.Nordstrand@osloskolen.no

Base 1: 

tlf. 97 51 98 01
Baseleder: Line Nilsson

line.nilsson@osloskolen.no

Base 2: 

tlf. 90 84 87 48
Baseleder: Line Nilsson
ine.nilsson@osloskolen.no

Base 3: 

tlf. 45 73 78 31
Baseleder: Kristoffer Momrak
Kristoffer.Momrak@osloskolen.no

Base 4:

tlf. 45 73 78 46
Baseleder: Kristoffer Momrak
Kristoffer.Momrak@osloskolen.no

Oversikt kommunale takster 2022

Oversikt kommunale takster 2022, inntektsgrenser fra og med 1.5.2021

 

Inntekter

tom kr 239 409

tom kr 425 616

fra kr 425 617

Heltidsplass

704

1 294

3 299

Gratis kjernetid

252

   462

1 069

Deltidsplass

452

   832

2 230

 

Kost er innberegnet i tallene for oppholdsbetalingen for heltidsplass og deltidsplass.

Det betales ikke for kost for gratis kjernetid.

 

Foresatte til barn på 1.-4.trinn skal ikke betale mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt. Dette er en statlig ordning. Inntektsgrensen for 2022 er kr 604 817.-

IST Everyday er lagt til rette for at foresatte skal få den mest gunstige oppholdsbetalingen av de to ordningene.