Hovedseksjon

Kontakt oss

Aktivitetsskoleleder:

Katinka Germeten Hoppmanns
katinka.hoppmanns@osloskolen.no
tlf:  45 65 81 75     

 

Baseleder:

Line Nilsson baseleder 1. og 2. trinn                               

tlf: 40 40 77 49

Lisa Yüksel, baseleder 3. og 4. trinn

tlf: 45 61 56 48


Fellesmail: AKS.Nordstrand@osloskolen.no

 

Base 1: 

tlf. 97 51 98 01
Baseleder: Line Nilsson

line.nilsson@osloskolen.no

Base 2: 

tlf. 90 84 87 48
Baseleder: Line Nilsson
ine.nilsson@osloskolen.no

Base 3: 

tlf. 45 73 78 31
Baseleder: Lisa Yüksel

lisa.yuksel@osloskolen.no

Base 4:

tlf. 45 73 78 46
Baseleder: Lisa Yüksel
lisa.yuksel@osloskolen.no

Oversikt kommunale takster 2024

Byrådets forslag til nye takster 2024

I budsjettforslaget for 2024 har Byråd for oppvekst og kunnskap lagt inn en prisøkning på 4,25% for oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen. De foreslåtte takstene fra 01.01.2024 er følgende:         

 

Type plass

Inntekt tom
kr. 266 896

Gratis deltakelse

Kr 266 896-kr. 474 480


Gratis deltakelse

Inntekt f.o.m.
kr. 474 481

Gratis deltakelse

Barn 5.-7.trinn uten særskilte behov

Barn 5.-7.trinn med særskilte behov

Heltid

Kr 272

Kr 499

Kr 1155

Kr 3514+kost kr 51

Avgiftsfritak

Deltid

Kr 0

Kr 0

Kr 0

Kr 2359+kost kr 51

Avgiftsfritak

 

Alle elever i Oslo kommune på 1.-4.trinn, har tilbud om gratis deltidsplass i AKS fra og med skoleåret 2023/24. Det er også innført et nasjonalt krav til inntektsgradert oppholdsbetaling i AKS, man skal ikke betale mer enn maksimalt 6% av husholdningens samlende inntekt.