Hovedseksjon

Nova

Vi ønsker at alle elevene på Nova skal få utvikle seg best mulig ut fra sine forutsetninger. All undervisning på Nova tilrettelegges i forhold til hver enkelt elevs behov og gjennomføres i henhold til elevens IOP. Undervisningen foregår en-til-en og i grupper.

Nova har aktivitetsskole i samme lokaler, og de ansatte jobber på avdelingen både i skoletiden og på aktivitetsskolen. Vi ønsker å bidra til at elevene skal ha en aktiv og meningsfull fritid, og tilbyr ulike aktiviteter.

Det er inntakskontoret i Utdanningsetaten som tildeler plasser ved de byomfattende gruppene. Søknadsfristen er 1. desember, og det er nærskolen som har ansvar for å bistå foreldrene med søknaden.

Nordstrand skole ønsker et godt samarbeid med nærskoler og barnehager for å få til en trygg og god overgang til vår avdeling for elevene som får plass hos oss.

Har du spørsmål angående spesialgruppen ved Nordstrand skole, kan du kontakte undervisningsinspektør Dag Roar Fordal

Direktenummer til avdelingen: 94018345