Hovedseksjon

Ordensregler

Da må skolen være et godt sted å være for elever og ansatte, med ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon. For å oppnå dette målet, trenger vi noen regler for orden og oppførsel. Disse er i tillegg til Oslo kommunes sentrale reglement.

Regler for orden og oppførsel gjelder når skolen har ansvaret for elevene og på skoleveien. Har elevens oppførsel tilstrekkelig tilknytning til skolen, gjelder reglene også på tider da skolen ikke har ansvar for elevene. De lokale reglene er laget i samarbeid med skolens FAU, og vedtatt i skolens driftsstyre.