Ordensregler

Regler for orden og oppførsel gjelder når skolen har ansvaret for elevene og på skoleveien. Har elevens oppførsel tilstrekkelig tilknytning til skolen, gjelder reglene også på tider da skolen ikke har ansvar for elevene. Reglene er laget i samarbeid med skolens FAU, og vedtatt i skoleens driftsstyre. 

Les skolens regler for orden og oppførsel i sin helhet.

Gutt og jente illustrasjon