Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget på Nordstrand skole består av 2 representanter fra elevrådet, 2 fra FAU, 1 elevrådslærer, 1 fra skolens ledelse og 1 representant fra de kommunale i driftsstyret. 

Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.