Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget på Nordstrand skole består av to representanter fra elevene, to foreldrerepresentanter, en ansatt ved skolen og en fra skolens ledelse. I tillegg er det en representant fra kommunen (bydel). 

Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

Representanter i SMU

Elever:

Hanne Aavatsmark Fjeld

Sigrid Låg Gausdal

Foreldre:

Benedicte Bruun-Lie

Maria Baltzersen

Ansatte:

Kari Anne Loftheim

Skolens ledelse:

Dag Roar Fordal

Kommunal representant:

Ikke valgt