Hovedseksjon

Leksehjelp

1.–4. trinn:

Alle elever fra 1.–4. trinn skal ha et tilbud om leksehjelp, uavhengig av om de har plass på Aktivitetsskolen eller ikke. 

Alle fra 1.-4.trinn tar en liten pause i klasserommet med mat og bevegelse før leksehjelpen starter. Vi minner om at elever som ikke har plass på Aktivitetsskolen må ha med egen matpakke.

Det understrekes at elevene ikke kan gjøre alle leksene for hele uken disse dagene. De dagene det er leksehjelp gjør elevene leksene til neste dag. IKT og lese-lekser gjøres hjemme.

Vi minner om at foresatte har ansvaret for å gå gjennom og sjekke at alle lekser er blitt gjort. Alle lekser skal bli med hjem.

5.–7. trinn:

Leksehjelpen tilbys på tirsdager kl 13.40–14.40 i klasserommet til A-klassene og starter opp i uke 35.

Elever fra 5.–7. trinn skal ha et tilbud om leksehjelp. Tilbudet vil gi elevene mulighet til å få et klasserom med tilsyn av assistent en time i uken, slik at de kan sitte i ro og gjøre lekser på skolen. Dette tilbudet innebærer ikke lærerstøtte.

Det understrekes at elevene ikke kan gjøre alle leksene for hele uken disse dagene. IKT og leselekser gjøres hjemme. Vi minner om at foresatte har ansvaret for å gå gjennom og sjekke at alle lekser er blitt gjort.

Alle lekser skal bli med hjem. Elevene kan gå hjem når leksene er gjort, selv om ikke hele timen er gått.

Påmelding er bindende.