Leksehjelp

Tilbudet vil gi elevene mulighet til å få et klasserom med tilsyn av assistent en time i uken, slik at de kan sitte i ro og gjøre lekser på skolen. Dette tilbudet innebærer ikke lærerstøtte.