Hovedseksjon

Leksehjelp

Elever på 2.-4.trinn har et tilbud om leksehjelp. Tilbudet vil gi elevene mulighet til å få et klasserom med tilsyn av assistent, slik at de kan sitte i ro og gjøre lekser på skolen. Dette tilbudet innebærer ikke lærerstøtte.


Det understrekes at elevene ikke kan gjøre alle leksene for hele uken disse dagene. IKT og leselekser gjøres hjemme.

Vi minner om at foresatte har ansvaret for å gå gjennom og sjekke at alle lekser er blitt gjort.

Alle lekser skal bli med hjem.


2.trinn: mandag kl.13.35-14.05

3.trinn: mandag kl. 13.35-14.35 i 3A klasserom

4.trinn: tirsdag kl. 13.35-14.35 i 3A klasserom