Hovedseksjon

FAU

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), som fungerer som rådets styre og organiserte foreldrestemme. FAU skal bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole, sikre reell medvirkning fra foresatte og bidra til et trygt og godt læringsmiljø. FAU behandler saker til/fra Driftsstyret, skolens administrasjon, AKS og off. myndigheter. 

FAU har fem medlemmer, med tillegg av Foreldrerådets to representanter i Driftsstyret. De velges på Foreldrerådets årsmøte i september for en periode på to år. FAU har ett fast og ett midlertidig underliggende organ, hhv. Trafikkutvalget og Skolegårdsutvalget.

Informasjon fra FAU til foresatte er lagt ut på egen informasjonsside i Portalen (krever pålogging).  

Mer informasjon om hva som er FAUs rolle finner du på FUG og Oslo KFU.

Saker eller innspill

Leder/sekretær: Hanne Bergsmark
Økonomiansvarlig: Lars Christian Hegde
Trafikkansvarlig: Marit Flinder Roscher-Nielsen
Arrangementsansvarlig: Bjørn Søntvedt
 

Verv for Foreldrerådet?

Ønsker du mulighet til å påvirke elevenes skolehverdag? Eller kjenner du noen?

Verv i Driftsstyret eller FAU gir spennende muligheter til å påvirke foreldreengasjementet og samarbeidet mellom hjem og skole til det beste for elevenes læringsmiljø.

Er du interessert, eller nysgjerrig, ta kontakt med FAU eller Valgkomiteen!

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU