FAU

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), som fungerer som rådets styre og organiserte foreldrestemme. FAU skal bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole, sikre reell medvirkning fra foresatte og bidra til et trygt og godt læringsmiljø. FAU behandler saker til/fra Driftsstyret, skolens administrasjon, AKS og off. myndigheter. 

FAU har fem medlemmer, med tillegg av Foreldrerådets to representanter i Driftsstyret. De velges på Foreldrerådets årsmøte i september for en periode på to år. FAU har ett fast og ett midlertidig underliggende organ, hhv. Trafikkutvalget og Skolegårdsutvalget.

Informasjon fra FAU til foresatte er lagt ut på egen informasjonsside i Portalen (krever pålogging).  

Mer informasjon om hva som er FAUs rolle finner du på FUG og Oslo KFU.