Hovedseksjon

Permisjonsreglement

F.o.m. skoleåret 2019-2020 skal nytt skjema for skolene i Oslo kommune benyttes i forbindelse med alle søknader om permisjon. Nytt er at det i søknaden skal fremgå hva eleven selv mener om søknaden. Ved å følge lenken, finner dere også informasjon om retningslinjene for når og hvordan.

For øvrig skal det sendes inn ett skjema per barn, dersom det søkes fri for søsken.

 

Det gis ikke permisjon i perioder med forberedelser eller gjennomføringer av viktige kartlegginger/prøver, se Prøveplan

 

Les hele permisjonsreglementet for skolene i Oslo.