Hovedseksjon

Ferietilbud

Sommerferien nærmer seg og for å bemanne tilstrekkelig, trenger vi å vite når ditt barn kommer på Aktivitetsskolen. Påmelding levert etter fristen gjør det vanskelig å gi et godt aktivitetstilbud og går utover barnas sikkerhet.

Vi har åpent uke 25 (20.-24.6) og 26 (28-30.6).
Hele juli måned er Aktivitetsskolen stengt! Vi åpner igjen mandag 1.august og har åpent fram til skolestart 22. august.

OBS: AKS har felles plandager med skole 18. og 19.august og holder derfor stengt disse dagene.

Åpningstiden er kl. 07.30-16.45. Oppmøte senest kl. 9.00. Når vi er på turer er vi tilbake senest kl. 15.00. Det er ingen matservering i ferien, så barna må ha med seg nok mat og drikkeflaske. Husk også på klær etter vær!

Barn med deltidsplass kan benytte seg av AKS tilbudet 2 dager per hele ferieuke. Utover dette må man søke om kjøp av timer.
Dette gjelder ikke barn som har gratis kjernetid.

Dagsbeskjeder sendes på SMS til tlf. 975 19 801 eller 908 48 748 innen kl. 12 samme dag.
Vi forventer at alle påmeldte som ikke kan komme de dagene de er påmeldt, gir beskjed til Aktivitetsskolen tidligst mulig.
På turer ved vann er det alltid nok ansatte med livredningskurs i forhold til antall barn.
Vennligst velg de dagene dere ønsker å benytte tilbudet i skjemaet.
Programmet kommer når påmeldingsfristen er gått ut, vi kommer til å dra på turer i nærmiljøet.

Påmeldingsfrist 30.mai.

Sommerferieprogram for 2.-4.klasse i august 2022

Åpningstid i ferie

I ferier er AKS åpent fra kl. 07.30–16.45. Senest oppmøte er kl. 09.00.