Ferietilbud

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å tilbringe høstferien her hos oss på Aktivitetsskolen Nordstrand.
Kryss av for de dagene ditt barn skal være på Aktivitetsskolen. Påmeldingen er bindende, i den forstand at barnet oppholder seg på Aktivitetsskolen kun de dagene han/hun er påmeldt.
Vi minner om at barn med deltidsplass kan være på Aktivitetsskolen to dager per hele ferieuke.
I HØSTFERIEN ER DET OPPMØTE SENEST KL. 09:00.
HUSK TO MATPAKKER, DRIKKEFLASKE OG KLÆR ETTER VÆR!

Elever med en deltidsplass har mulighet til å søke om utvidet tid i ferien. Dette gjelder ikke gratis kjernetid.

Program for ferien kommer senere. Vi deler inn barna i kohorter og hver kohort får eget program. Det er svært viktig at kun de barna som kommer til å benytte seg av tilbudet blir påmeldt, da koronasituasjonen gjør at vi er hardt presset på bemanning.

Påmeldingsfrist 21.september.

 

Påmelding via lenken:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aGOmpZ7U9UuvmmzL9I5mVUmyPUvDQIhCuQcB3lnnEhJUQTcwVlhUR1pGWDFaSzZSNkZNU0c4MjlMOC4u

Åpningstid i ferie

I ferier er AKS åpent fra kl. 07.30–16.45. Senest oppmøte er kl. 09.00.