Læringsstøttende aktiviteter

Forsøk

De læringsstøttende aktivitetene Mat og helse, Musikk, dans og drama og Friluft og forskning krever påmelding, av praktiske årsaker for dere, barna og de ansatte hos oss.

Målene for de ulike gruppene reflekterer rammeplanen for Aktivitetsskolen, med følgende fem målområder:

-Natur, teknikk og miljø-Fysisk aktivitet og lek-Kunst, kultur og kreativitet-Mat og helse-Lekser og fordypning

Rammeplanen for Aktivitetsskolen gir i tillegg følgende føringer:-Aktivitetsskolen skal gi et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen-Aktivitetsskolen skal ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart-Aktivitetsskolen er en viktig arena for videreutvikling av de grunnleggende ferdighetene-Aktivitetsskolen er en sentral arena for progresjon av språklige ferdigheter-Aktivitetsskolen skal ha en forankring i skolens ledelse-Aktivitetsskolen skal kjennetegnes som en arena preget av struktur og forutsigbarhet og det forutsetter en ukeplan for aktiviteter som er kjent og tilgjengelig for elever og foresatteGruppene og aktivitetene dere finner i dette heftet er laget i henhold til disse føringene, for at barna skal lære og ha det gøy hos oss! Vi håper dere finner mye dere har lyst til at barna skal delta på. Snakk gjerne sammen hjemme om tilbudene.