Hovedseksjon

Læringsstøttende aktiviteter på AKS

I denne brosjyren finner dere en oversikt over de ulike
aktivitetene det er mulig å delta i for barna på AKS
Nordstrand. Noen av aktivitetene krever påmelding.
Påmelding skjer på forms, i lenke sendt på skolemelding.
Blir det mange påmeldte i mat og helse og frilufts gruppa,
deles den i to grupper som går annenhver uke.
Grupper uten påmelding vil rullere gjennom uka. Vi setter
opp hvilke aktiviteter som vil foregå når på ukeplanen dere
får tilsendt ukentlig!

Aktivitetsbrosjyre for skoleåret 2023-2024