Vår profil

Bilde av skolen

Skolen har fire strategier:

  • Elevene opplever et trygt læringsmiljø. Sentralt i dette arbeidet er mange års fokus i samarbeid med Trygg Læring Oslo (tidligere Skolemegling).
  • Elevene møter høy kvalitet i matematikkundervisningen og satsingsområdet vårt dette skoleåret er matematikk og deltakelse i kursrekken "Grunnleggende tallforståelse og matematikk".
  • Elevene er sikret gode lesestrategier og lesemetoder ved at skolen i flere år har hatt fokus på lesing gjennom kurs, veiledning og egen leselærer.
  • Elevene møter lærere som følger standard for god klasseledelse, en standard utviklet for vår skole.   

 

Det er et meget godt samarbeid mellom skole og foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), og i fellesskap har vi utarbeidet regler for orden og oppførsel som alle elever, foresatte og ansatte må kjenne.   

Nordstrand skole setter ambisiøse resultatmål for elevenes læring, og det er med glede vi ser at elever og lærere arbeider hardt for å nå målene.