Hovedseksjon

Statlige kartleggingsprøver

De statlige kartleggingsprøvene skal benyttes til å identifisere elever som i begynnelsen av skoleløpet trenger ekstra oppfølging. De fleste elevene vil få til oppgavene, og mange vil oppleve at prøven er lett. Prøven gir derfor lite informasjon om elever med høye ferdigheter. Her skiller kartleggingsprøvene seg fra Osloprøvene og de nasjonale prøvene som gir informasjon om elever på alle mestringsnivåer.

Engelsk 3. trinn

Kartleggingsprøven i engelsk for 3. årstrinn gjennomføres elektronisk. Den er obligatorisk.

Lesing og regning 1., 2. og 3. trinn

Prøvene i regning 1., 2. og 3. trinn er obligatoriske i Oslo, det samme gjelder prøvene i lesing for 1., 2. og 3. trinn. Prøvene gjennomføres på papir.

Bruk av resultatene

Kartleggingsprøvene skal gi lærerne og skolen mulighet til å finne ut hvem som trenger ekstra oppfølging. Prøvene gir også et grunnlag for å iverksette tiltak for disse elevene.