Hovedseksjon

Tilpasset opplæring og elevmedvirkning

Vi arbeider for at elevmedvirkning skal prege skolens praksis. Elevene skal få mulighet til både å medvirke og ta medansvar i læringsfellesskapet som de skaper sammen med lærerne hver dag. Elevene på Nordstrand skal få tenke, erfare og lære i samspill med andre gjennom læringsprosesser, kommunikasjon og samarbeid. Vi ønsker å lære elevene våre å utvise dømmekraft når de ytrer seg om andre, og sørge for at de lærer å samhandle på forsvarlig vis i ulike sammenhenger.

 

Tilpasset opplæring er ett av de sentrale prinsippene som gjelder for fellesskolen. Det er tilrettelegging som skolen gjør for å sikre at alle elever får best mulig utbytte av den ordinære opplæringen. Vi kan blant annet tilpasse opplæringen gjennom ulike arbeidsformer og pedagogiske metoder, bruk av læremidler, organisering, og i arbeidet med læringsmiljøet, læreplaner og vurdering.