VFL – Vurdering for læring

Gjennom dette vil skolene bli bedre rustet til å oppfylle kravene til underveis- og sluttvurdering i forskrift til Vurdering for læringOpplæringslova.

Satsingen har fokus på:

 • Tydelige læringsmål: Hva skal elevene lære nå?
 • Hva blir lagt vekt på i vurdering?
 • Vurderingskriterier/kjennetegn på måloppnåelse
 • Elevmedvirkning: Hvordan trekke elevene aktivt inn i læringsprosessen?
 • Egenvurdering og kameratvurdering
 • Etablere en felles vurderingspraksis for skolen 


Utdanningsetatens målsettinger for skoler som arbeider med Vurdering for læring:

 • Vurdering skal være en integrert del av alt læringsarbeid
 • Utvikler læringsmål sammen med elevene
 • Utvikler vurderingskriterier sammen med elevene
 • Utvikler en forståelse for at kriterier kan oppfylles på ulike nivå
 • Utvikler elevene evner til egenvurdering
 • Gir elevene tilbakemeldinger som fører dem videre i vurderingsarbeidet
 • Gjennomfører samtaler med elevene om resultater fra kartlegginger og sentrale prøver
 • Gjennomfører samarbeid om vurdering på skolen