Ledelse og ansatte

Administrasjonen

Ledelse:

Rektor: Christian Gulnes

Assisterende rektor: Mariann Petersen

Inspektør: Dag Roar Fordal

Utviklingsleder: Annette Haslund

Sosiallærer:

Hilde Volden og Anita S. Moen

 

Leder Aktivitetsskolen (AKS):

Katinka Hoppmanns

Kontaktinformasjon AKS

 

Kontor:

Marit Hansen  og Monica Heim

 

Vaktmester:

Dariusz Tomaszewski

 

Skolehelsetjenesten:

Gunhild Hauge Wise

 

IKT-ansvarlig:

Jakob Thu

Pedagogisk personale

Kontaktlærere:

1a - Lin Reithaug

1b - Nina Vold

2a - Maren Thorsø

2b - Sølvi Fredsvik Lundamo

3a - Nina Hausken Græsvik

3b - Mette Tangen

4a - Elin Beil og Inger Lundemoen

4b - Tine Ween

5a - Marte Minnesjord og Karsten Holm

5b - Hilde Bryde-Erichsen

6a - Astrid Hoel

6b - Line Staavi 

7a - Mathilde Skogly

7b - John Richard Johansen

7c - Tone Larsen Rekdal

 

 

Øvrige pedagogisk personale:

Marianne Samuelsen Wiig - faglærer

Kari Thelle - faglærer

Terje Skrindsrud - faglærer

Kari Anne Loftheim - faglærer

Maren Lihagen - faglærer

Caroline Nybro - faglærer

Ellen Johansen - faglærer

Siv Harriet Brevig – faglærer kroppsøving

Elisabeth Grønkvist - faglærer kunst og håndverk

Grete Wøien - spesialpedagogikk/faglærer

Toril Henriksen Olset - spesialpedagogikk/faglærer

Hilde Volden - spesialpedagogikk

Stine Ryen - i permisjon

 

Renhold

Sivananthan Sinnathurai

Ana Maria Martell