Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Administrasjonen

Ledelse:

Rektor: Christian Gulnes

Assisterende rektor: Mariann Petersen

Inspektør: Dag Roar Fordal

Inspektør: Sukhvinder Kaur

 

Sosiallærer:

Anita S. Moen

 

Leder Aktivitetsskolen (AKS):

Katinka Hoppmanns

Kontaktinformasjon AKS

 

Kontor:

Marit Hansen  og Marita Bremertun Skrenes

 

Vaktmester:

Dariusz Tomaszewski

 

Skolehelsetjenesten:

Gunhild Hauge Wise

 

IKT-ansvarlig:

Jakob Thu

Pedagogisk personale

Kontaktlærere:

1a - Nina Hausken Græsvik

1b - Janne Sæther Småkasin

2a - Tine Ween

2b - Kristin Kvalvaag

3a - Lin Reithaug

3b - Nina Vold

4a - Maren Thorsø

4b - Sølvi Fredsvik Lundamo

5a - Anders Ansgard Hansen

5b - Mette Tangen

6a - Mathilde Skogly

6b - Anne Myklatun

7a - John Richard Johansen  

7b - Karsten Holm 

 

Øvrige pedagogisk personale:

Marianne Samuelsen Wiig - leselærer

Hege Aarlia Torp - leselærer

Ellen Johansen - leselærer

Martine Krogh Ankerstad - leselærer

Hilde Bryde-Erichsen - faglærer

Line Staavi - faglærer

Terje Skrindsrud - faglærer

Ingeborg Bjørnset - faglærer

Mia Sofie Swang - faglærer

Siv Harriet Brevig – faglærer kroppsøving

Elisabeth Grønkvist - faglærer kunst og håndverk

Mina Petersen - spesialpedagogikk

 

 

Nova

Grete Wøien - teamleder/spesialpedagog

Caroline Nybro - spesialpedagog

Hilde Volden - spesialpedagog

Siv Kristin Kristoffersen - miljøterapeut

Tonje Odden Svendsen - miljøterapeut

Merete Killi Jensen - miljøterapeut

Rebecca Larsson - miljøterapeut

Naser Fatthai - miljøterapeut

Lars Blix - assistent

Vega og Gaia

Hashem Jafari - kontaktlærer 

Sukhvinder Kaur - kontaktlærer

Terje Olestad - kontaktlærer

Zoriana Mul - faglærer

Renhold

Sivananthan Sinnathurai

Ana Maria Martell

Nazeem Begum