Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Administrasjonen

Ledelse:

Rektor: Christian Gulnes

Assisterende rektor: Mariann Petersen

Inspektør: Dag Roar Fordal

Inspektør: Sukhvinder Kaur

 

Sosiallærer:

Anita S. Moen

 

Leder Aktivitetsskolen (AKS):

Katinka Hoppmanns

Kontaktinformasjon AKS

 

Kontor:

Marit Hansen  og Marita Bremertun Skrenes

 

Vaktmester:

Andreas Harald Andersen

 

Skolehelsetjenesten:

Gunhild Hauge Wise

 

IKT-ansvarlig:

Jakob Thu

Pedagogisk personale

Kontaktlærere:

1A - Lin Reithaug

1B - Mette Tangen

2A - Nina Hausken Græsvik

2B - Janne Sæther Småkasin

3A - Tine Ween

3B - Kristin Kvalvaag

4A - John Richard Johansen  

4B - Nina Vold

5A - Maren Thorsø

5B - Sølvi Fredsvik Lundamo

6A - Anders Ansgard Hanssen og Line Staavi

6B - Ingeborg Bjørneset

7A - Mia Sofie Swang 

7B - Anne Myklatun

 

Øvrige pedagogisk personale:

Hege Aarlia Torp - leselærer

Ellen Johansen - leselærer

Martine Krogh Ankerstad - leselærer

Hilde Bryde-Erichsen - faglærer

Sarita Maureria - faglærer

Terje Skrindsrud - faglærer

Marianne Samuelsen Wiig - faglærer

Mathilde Skogly - faglærer

Siv Harriet Brevig – faglærer kroppsøving

Line-Mari Høvik Heidel - faglærer kunst og håndverk

Mina Petersen - spesialpedagog

 

Fagarbeidere

Naserah Yousuf

Eva Lunde

Linda Kristensen

Hayat Oulkadi

Samara Lami El Abbas

Tone Nyhuus

Sarita Olivia Maureria

 

Nova

Caroline Nybro - spesialpedagog

Siv Kristin Kristoffersen - miljøterapeut

Tonje Odden Svendsen - miljøterapeut

Rebecca Larsson - miljøterapeut

Naser Fatthai - miljøterapeut

Johannes Bekken Feldt - spesialpedagog

Maren Gilhoff Nordheim - assistent

 

Vega og Gaia

Hashem Jafari - kontaktlærer 

Sukhvinder Kaur - kontaktlærer

Zoriana Mul - faglærer

Bente Ingunn Nergaard

Renhold

Sivananthan Sinnathurai

Ana Maria Martell

Nazeem Begum