Spes.ped.teamet

 Vårt fantastiske spespedteam er over hele skolen og bidrar til et godt miljø både når det gjelder det sosiale og faglige.

Gjennom en slik organisering ønsker skolen å utnytte og koordinere kompetansen på en hensiktsmessig måte. Dette er noen få av tingene de holder på med:

  • Gir lærerne støtte i det forebyggende spesialpedagogiske og psykososiale arbeidet
  • Koordinerer og organiserer spesialundervisningen og SPRO-opplæringen ved skolen
  • Har jevnlige møter og samarbeider med eksterne instanser (BUP, barnevern, PPT)

- Vi ønsker å være en integrert del av skolen og en reell ressurs for elever, kollegaer og foresatte, sier de selv.

"Hvis jeg vil lykkes med å føre et menneske mot et bestemt mål, må jeg finne henne akkurat der hun er. Den som ikke kan det, lurer seg selv når han tror at han kan hjelpe andre."

- Søren Kierkegaard -