Hovedseksjon

Leselærere og læringsteam

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

For de yngste elevene på trinn 1-4 bruker vi leselærere. Det er én leselærer på hvert av de fire trinnene. Leselærerne bidrar til en fleksibel organisering på trinnet, intensiv leseopplæring etter Stenbråtenmodellen, klasselesekurs, kartlegginger, regnekurs, spesialpedagogisk støtte, m.m.
Nærmeste leder for leselærerne er ass. rektor Mariann Petersen

På mellomtrinnet har vi opprettet et læringsteam bestående av to pedagoger og tre fagarbeidere. De støtter trinnene i arbeid med tilpasset opplæring, spesialpedagogikk, fleksibel organisering, sno-opplæring, klasselesekurs, m.m.  
Nærmeste leder for læringsteamet er inspektør Dag Roar Fordal

"Hvis jeg vil lykkes med å føre et menneske mot et bestemt mål, må jeg finne henne akkurat der hun er. Den som ikke kan det, lurer seg selv når han tror at han kan hjelpe andre."

- Søren Kierkegaard -