Hovedseksjon

Driftsstyret

Hovedoppgavene for skolens driftsstyre er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Møteplan 2022

Oversikt over driftsstyrets møter for 2022:

17.januar

7.mars

23.mai

19.september

05.november

Reglement for driftsstyrene i Oslo-skolen

Driftsstyret 2022 ved Nordstrand skole

Leder: Marianne Løwenborg
Epost: mariannelowenborg@yahoo.no

Nestleder: Hanne Bergsmark

Epost: hannebb@yahoo.no

Vara 1: Morten Tørklep

Epost: mortentorklep@gmail.com

 

 

Ansatte:

Medlem: Line Staavi
E-post: line.staavi@osloskolen.no
Medlem: Mia Sofie Swang
E-post: mia.swang@osloskolen.no

1. vararepresentant: Hashem Jafari
E-post: hashem.jafari@osloskolen.no

2. vararepresentant: Hilde Volden

E-post: hilde.volden@osloskolen.no

 

Politisk representant AP: Asbjørg Javnes Lyngtveit

Tlf: 920 29 153

E-post: asbjoerg.lyngtveit@aktivumkomm.no

Politisk representant R: Erik Hollie

Epost: erikhollie@me.com

Politisk representant Frp: Øyvind Wisløff

Epost: oyvind.wisloff@gmail.com

 1. vararepresentant H: Kjersti Bagle-Tennebø

E-post: bagletennebo@aol.com

2. vararepresentant R: Marianne Heir

E-post: marianne.heir@gmail.com

3. vararepresentant MDG: Sofie Kollstad

Tlf: 942 04 695

E-post: sofilill@icloud.com