Driftsstyret

Hovedoppgavene for skolens driftsstyre er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Driftsstyret 2019 ved Nordstrand skole

Leder: Ole Gausdal

Epost: ole.gausdal@gmail.com

Nestleder: Christian Østby
Epost: christian@retailproperty.no

Vara 1: Marianne Løwenborg
Epost: mariannelowenborg@yahoo.no

Vara 2: Eigil Økstad
Epost: eigil.okstad@gmail.com

 

Ansatte:

Medlem: Line Staavi
E-post: line.staavi@osloskolen.no

Medlem: Astrid Hoel
E-post: astrid.hoel@osloskolen.no

1. vararepresentant: Kari Anne Loftheim
E-post: kari.loftheim@osloskolen.no

 

Politisk oppnevnte:

Politisk representant H: Anita C Nymark

Tlf: 930 97 636

E-post: anicelin@online.no

 

Politisk representant KrF: Øyvind Wisløff

Tlf: 90 69 89 34
E-post: oyvind.wisloff@gmail.com

 

Politisk representant AP: Asbjørg Javnes Lyngtveit

Tlf: 920 29 153

E-post: asbjoerg.lyngtveit@aktivumkomm.no

 

1. vararepresentant FRP: Gunnar Rolland

Tlf: 95 94 30 32
E-post: gunnar@oslopinclub.org

2. vararepresentant MDG: Sofie Kollstad

Tlf: 942 04 695

E-post: sofilill@icloud.com

 

 

Ansvarlig for sekretariatfunksjon:

Rektor: Christian Gulnes
Tlf. jobb: 23 38 40 01
E-post: christian.gulnes@ude.oslo.kommune.no