Driftsstyret

Hovedoppgavene for skolens driftsstyre er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøverå behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering