Hovedseksjon

Elevmegling

Elevmegling

Elevmegling er en del av Trygg læring Oslo, som tidligere het skolemegling.

Nordstrand skole har hatt megling som en del av systemet sitt i 15 år. Meglerne starter opplæringen sin på femte trinn. 12 på trinnet blir så valgt ut til å bli trivselsagenter på sjette trinn.  Da går de med oransje vester og skal arrangere leker for de som ønsker det i storefri.

I syvende blir de elevmeglere og går med gule vester. Det er to og to som går sammen og har vakt i storefri. Primæroppgaven er å forebygge konflikter blant elevene i friminuttene.

Dersom en konflikt dukker opp, kan elevmeglerne bruke litt av timen til å megle, da det er viktig at konflikter ikke bygger seg opp.

I saker der det vold, mobbing eller skader, skal meglerne gi beskjed til ressurslærerne, som igjen lar ledelsen ta saken videre til neste innstans.