Hovedseksjon

Vega og Gaia

Vi ønsker at alle elevene på Vega og Gaia skal lære seg norsk så raskt som mulig, så de kan lære i de ulike fagene, utvikle seg på et aldersadekvat nivå og gå i vanlig klasse i løpet av et skoleår. All undervisning tilrettelegges for hver enkelt elevs behov og språkkunnskaper.

Gaia er et midlertidig opprettet tilbud for elever som flykter fra krigen i Ukraina.

Språksenteret kartlegger elevene etter henvisning fra nærskolen og Nordstrand skole tildeles elever derfra. 

https://spraksenteret.osloskolen.no/ 

Nordstrand skole ønsker et godt samarbeid med elevenes nærskoler og tilrettelegger for hospitering den siste måneden før overføring til aktuell nærskole.

Har du spørsmål angående innføringstilbudet ved Nordstrand skole, kan du kontakte inspektør Sukhvinder Kaur sukhvinder.kaur@osloskolen.no