Hovedseksjon

Vega

Vi ønsker at alle elevene på Vega skal lære seg norsk så raskt som mulig så de kan lære i de ulike fagene, utvikle seg på et aldersadekvat nivå og gå i vanlig klasse i løpet av et skoleår. All undervisning på Vega tilrettelegges i forhold til hver enkelt elevs behov og tidligere språkkunnskaper.

Språksenteret kartlegger elevene etter henvisning fra nærskolen og Nordstrand skole tildeles elever derfra. 

https://spraksenteret.osloskolen.no/ 

Nordstrand skole ønsker et godt samarbeid med elevenes nærskoler og tilrettelegger for hospitering den siste måneden før overføring til aktuell nærskole.

Har du spørsmål angående mottaksklassen Vega ved Nordstrand skole, kan du kontakte utviklingsleder Annette Haslund annette.haslund@osloskolen.no eller mobil 943 76 562