Hovedseksjon

Skolens historie

Bilde av skolen

Gammelt bilde av Nordstrand skole

Skolens hovedbygning er den samme i dag som for 100 år siden. Skolen ble utvidet med et nytt bygg i 1937, B-bygget. I år 2000 ble bygget utvidet, samtidig som hele skolen ble pusset opp. Skolen er sentralt beliggende på Nordstrand, nedenfor Sæter-krysset.

Nordstrand skole er en 1 - 7 skole med ca. 400 elever. Skolens A-bygg (det gamle bygget) inneholder klasserom og spesialrom. 

I A-bygget har vi naturfagsrom, keramikkrom, mat&helse, datarom og skolebibliotek. Helsesykepleier og oslohjelpen i skolen holder også til i dette bygget. Skolens B-bygg har klasserom, personalfløy, kunst- og håndverksrom, datarom, gymsal, matematikkrom og AKS.