Skolens historie

Bilde av skolen

Gammelt bilde av Nordstrand skole

Skolens hovedbygning er den samme i dag som for 100 år siden. Skolen ble utvidet med et nytt bygg i 1937, B-bygget. I år 2000 ble bygget utvidet, samtidig som hele skolen ble pusset opp. Skolen er sentralt beliggende på Nordstrand, nedenfor Sæter-krysset.

Nordstrand skole er en 1 - 7 skole med ca. 530 elever. Skolens A-bygg (det gamle bygget) inneholder klasserom for 4.- 7.trinn.

I A-bygget finnes også naturfagsrom, keramikkrom, bibliotek, datarom og skolens bibliotek. Helsesøster holder også til i A-bygget. Skolens B-bygg har klasserom for 1.- 3. trinn, personalfløy, kunst- og håndverksrom, datarom og matematikkrom.