Hovedseksjon

Osloprøver

Digitale ferdigheter - 6. trinn

Formålet med prøven

Formålet med prøvene er å gi informasjon om elevenes ferdighetsnivå innenfor ulike områder av digitale ferdigheter. Resultatene fra prøvene skal hjelpe lærerne og skoleledelsen med å få oversikt over hva elevene behersker, og om det er områder skolen bør ha et ekstra fokus på fremover.

Ferdighetsområder på 6. trinn

Prøven inneholder oppgaver innenfor tre av fire hovedområder for grunnleggende digitale ferdigheter:

 • Tilegne og behandle
  • Søkestrategier
  • Kildekritikk
  • Forstå og tolke opplysninger fra digitale kilder
 • Produsere og bearbeide
  • Bruk av digitale verktøy til produksjon av digitale produkter som sammensatte tekster, regneark og presentasjoner
  • Opphavsrett
 • Digital dømmekraft
  • Personvern


Naturfag - 4. og 7. trinn

Osloprøvene i naturfag gjennomføres hvert år på 4. og 7. trinn i Osloskolen. Kompetansemålene etter henholdsvis 4. og 7. årstrinn er brukt som rammeverk for oppgavene i prøven, og de dekker alle hovedområdene i læreplanen i naturfag. Prøven er elektronisk. Prøven inngår som en del av det faglige vurderingsgrunnlaget, og gir også informasjon som læreren kan bruke for å gi læringsfremmende tilbakemeldinger til eleven underveis.