Osloprøver

Lesing - 6. trinn

Formålet med prøven

Formålet med Osloprøven i lesing for 6. trinn er å måle elevenes leseforståelse og gi skolen informasjon om elevenes leseutvikling mellom nasjonale prøver på 5. og 8. trinn. Resultatene skal brukes av skolen som grunnlag for kvalitetsutvikling av leseopplæringen og for å gi tilpasset leseopplæring til enkeltelever og grupper.

Kompetansemål

Prøven tester også konkrete kompetansemål i Kunnskapsløftet. Særlig relevante er følgende kompetansemål: Det er et mål for opplæringen at eleven skal kunne:

 • lese lengre norske og oversatte skjønnlitterære tekster, barnelitteratur og sakprosatekster på bokmål og nynorsk og uttrykke forståelse og leseropplevelser (Norsk, 7. trinn)
 • bruke varierte lesestrategier for å lese ulike type tekster i ulikt tempo (Norsk, 7. trinn)
 • lese og bruke papirbaserte og digitale kart (Samfunnsfag, 7. trinn)


Hva måler prøven

Prøven har tre mestringsnivåer som beskriver elevenes ferdigheter. Sammenliknet med de nasjonale leseprøvene for 5. og 8. trinn, representerer Oslo-prøven i lesing for 6. trinn en litt smalere vurdering av leseferdigheter, og mestringsnivåene skal ikke sammenlignes med mestringsnivåene på Nasjonale prøver.

Digitale ferdigheter - 7. trinn

Formålet med prøven

Formålet med prøvene er å gi informasjon om elevenes ferdighetsnivå innenfor ulike områder av digitale ferdigheter. Resultatene fra prøvene skal hjelpe lærerne og skoleledelsen med å få oversikt over hva elevene behersker, og om det er områder skolen bør ha et ekstra fokus på fremover.

Ferdighetsområder på 7. trinn

Prøven inneholder oppgaver innenfor tre av fire hovedområder for grunnleggende digitale ferdigheter:

 • Tilegne og behandle
  • Søkestrategier
  • Kildekritikk
  • Forstå og tolke opplysninger fra digitale kilder
 • Produsere og bearbeide
  • Bruk av digitale verktøy til produksjon av digitale produkter som sammensatte tekster, regneark og presentasjoner
  • Opphavsrett
 • Digital dømmekraft
  • Personvern


Naturfag - 4. og 7. trinn

Osloprøvene i naturfag gjennomføres hvert år på 4. og 7. trinn i Osloskolen. Kompetansemålene etter henholdsvis 4. og 7. årstrinn er brukt som rammeverk for oppgavene i prøven, og de dekker alle hovedområdene i læreplanen i naturfag. Prøven er elektronisk. Prøven inngår som en del av det faglige vurderingsgrunnlaget, og gir også informasjon som læreren kan bruke for å gi læringsfremmende tilbakemeldinger til eleven underveis.