Oslohjelpen i skolen

Oslohjelpen i skolen er på skolen hver tirsdag, mellom 8.00–15.30. Du finner Signe Vagle på kontoret ved siden av helsesykepleier, i 3. etasje i bygg A. Hun er utdannet klinisk sosionom og familieterapeut med spesialistutdanning i barn- og unges psykiske helse.

Elever og foresatte kan fortsatt ta kontakt med Oslohjelpen i skolen via telefon eller e-post hver tirsdag, selv om skolen holder stengt

Kontaktinformasjon:

Signe Vagle

Telefon: +4746857378

E-post:  oslohjelpen.nsk@bns.oslo.kommune.no

Epost og telefon besvares kun på tirsdager.

 

Livet kan by på utfordringer for både barn og foreldre. Oslohjelpen i skolen er et tilbud hvor du kan få hjelp med både smått og stort. Oslohjelpen i skolens viktigste oppgaver er å veilede barn/foreldre og lærere.

Oslohjelpen i skolen vil kunne delta i skolens ressursteam og ha samarbeid med skolens helsesykepleier, samt andre samarbeidspartnere om nødvendig.