Hovedseksjon

Skoletilbud for ukrainske barn på flukt

Bilde av skolen

På Nordstrand skole har vi en byomfattende avdeling, Nova, for elever med autismespekterforstyrrelse og en egen mottaksklasse, Vega, for nyankomne elever.

Etter påske åpner vi en ny mottaksklasse for ukrainske elever på flukt, med plass til inntil 12 elever, fra 3.-7. trinn.

Navnene Nova og Vega ble i sin tid valgt fordi det er korte navn med stillikhet. Begge kan knyttes til stjernehimmelen.

Vi gleder oss til å ønske våre nye elever velkommen, etter hvert som de bosettes i bydelen vår, og håper at alle på Nordstrand skole tar godt imot dem.

Navnet på den nye mottaksklassen er Gaia. Navnet er valgt for å stå i stil med de to andre, selv om det er knyttet til gresk mytologi og ikke stjernehimmelen.